Školicí a výcvikové středisko Lezectví.cz

Chcete zajistit školení výškových pracovníků? Jste z okolí Prahy nebo Ostravy? Obraťte se na nás.

Kurzy práce a záchrany ve výškách a nad volnou hloubkou, potápěčské kurzy, havarijní služby, služby v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Naše firma z Prahy 5 se zabývá výcvikem a školením výškových pracovníků, hasičů lezců, záchranářů lezců a strážníků se specializací lezce, tedy všech, kteří vykonávají aktivity ve výškách a nad volnou hloubkou. Jsme autorizovaným subjektem pro zkoušky profesních kvalifikací 39-010-H - "Technik pro práce ve výškách a nad volnou hloubkou" a 39-008-M - "Instruktor pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou". Dále pořádáme i potápěčské kurzy.

S těmito činnostmi se pojí i služby v oblasti bezpečnosti práce, a to analýzu rizik pracovišť ohrožených pádem z výšky nebo do hloubky, prodej osobních ochranných pracovních prostředků pro práce ve výškách, lezeckého vybavení a revize prostředků osobního zabezpečení.

Zároveň poskytujeme technické a havarijní služby v rizikovém a zdraví škodlivém prostředí. Jedná se o výškové práce, rizikové kácení stromů, práce v podzemí či nedýchatelném prostředí a práce vykonávané pod vodní hladinou a odstraňování havarijních stavů nejen po přírodních kalamitách.

V případě zájmu a pro více informací nás neváhejte kontaktovat. Sídlíme v Praze 5. Pobočku máme v Ostravě - Muglinově.