Školení výškových pracovníků Praha 5, bezpečnost práce

Chcete zajistit školení výškových pracovníků? Jste z okolí Prahy 5? Obraťte se na nás

Bezpečnostní technik v Praze 5, potápěčský kurz, havarijní služby

Naše firma z Prahy 5 se zabývá výcvikem a školením výškových pracovníků, hasičů lezců, záchranářů lezců a strážníků se specializací lezce, tedy všech, kteří vykonávají aktivity ve výškách a nad volnou hloubkou. Dále pak pořádáme potápěčské kurzy.

S těmito činnostmi se pojí i služby v oblasti bezpečnosti práce, a to analýzu rizik pracovišť ohrožených pádem z výšky nebo do hloubky, prodej osobních ochranných pracovních prostředků pro práce ve výškách, lezeckého vybavení a revize prostředků osobního zabezpečení.

Zároveň poskytujeme technické a havarijní služby v rizikovém a zdraví škodlivém prostředí. Jedná se o výškové práce, rizikové kácení stromů, práce v podzemí či nedýchatelném prostředí a práce vykonávané pod vodní hladinou a odstraňování havarijních stavů nejen po přírodních kalamitách.

V případě zájmu a pro více informací nás neváhejte kontaktovat. Sídlíme v Praze 5.